Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
  • Česky
  • Deutsch
tel./fax: +420 415 212 182
mobil: +420 603 818 185
e-mail: skloart@skloart.cz

» Navigace stránky
» Obsah stránky

Geologickoumělecko duchovní naučná stezka

Geologickouměleckoduchovní stezka

Mezi kostelem sv. Jiljí v Libyni u Lubence a Vochlickou rozhlednou

  

Co chceme – chceme, aby se do této stezky zapojilo co nejvíce lidí, spolky či obce. Potomci tvůrců této stezky si pak mohou říci: Na tom dělal a vymýšlel můj děda nebo mamka a ke stezce budou mít zcela jiný vztah. V budoucnu se bude muset opravovat a udržovat a snad se nějaký potomek toho bude schopný ujmout.

  Též by se mělo jednat o vytvoření odpočinkového místa s lavičkami na posezení. Ve spolupráci s nápravným zařízením v Drahonicích již bylo podél této cesty vysázeno 16 hrušek a vznikla tak malá hrušková alej. Děvčata z věznice budou v klučení náletovin a sázení hrušek pokračovat. Jakékoli nářadí  – pily, sekery, lopaty, krumpáče a rukavice jsou vítány….

   Hledáme i sponzory, kteří by si mohli adoptovat jednotlivá zastavení.

 1. Zastavení Břidlice 

            Většinou ji známe lámanou v tenkých deskách. Velmi pěkný návrh dodala p. Jana Šindelářová – trochu připomíná kyj – je to druhý návrh na první straně návrhů. A již přemýšlíme jak technicky a finančně tento artefakt zabezpečit..  

2. Zastavení - žula

            staré prvohory – nejpravděpodobnější nápad, který se bude realizovat – kříž ze žuly z torza kamenů ze hřbitova v Libyni (nápad je velmi symbolický s odkazem na problematickou historii Sudet a soužití čechů a němců).

3. Zastavení – zkamenělé dřevo 

                Je všude kolem nás, dá se krásně vyleštit.  Líbil by se nám návrh, kdy kus zkamenělého vyleštěného dřeva - který máme z dřívějších dob, bychom posadili na zajímavé dřevo, které by bylo následně obmotáno řetezy a osazeno zámky. Mělo by to spojitost  s významným českým spisovatelem Francem Kafkou, který ži v nedaleké Siřemi. Vždyť v Libyni před válkou žilo mnoho židů, kteří ukončili svůj život v koncentračních táborech. V Libyni si též narodil  Alfréd Kohn, jenž byl navržen na Nobelkovu cenu. Bylo by to vlastně i velmi symbolické... Hledáme financování.

 4. Zastavení - Pískovec

            Prvohory, nejlépe by bylo vhodné využít místní zdroje žlutý nebo červený. Geolog Jiří Svejkovský navrhuje vytvořit portálové okno do krajiny. Vycházel z toho, že se tento materiál zejména využíval jako stavební kámen v různých portálech. Návrh je též velmi symbolický. Toto zastavení zabezpečí obec Lubenec a vytvoří se tak pomník vzniku Lubence. Pod pískovcovým portálem bychom viděli kus kamenného pískovcového kvádru, ve kterém by byla vyryta první česká věta ze zakládající listiny Litoměřické kapituly. V této zakládající listině je totiž též zmínka o Lubenci a Ležkách. Poukázali bychom tím na velmi starou a problematickou historii našeho kraje.

5. Zastavení - Slínovec - opuka
     Druhohory. Jeden z návrhů, který se nám velmi líbí je, spojit toto zasavení s pískovcem a okolo pískovce vystavit z opuky opěrnou zeď pro okno. Vždyť právě opuka v našem kraji byla hojně využívaná jako stavební materiál..

6.  Zastavení - Křemenec (sluňák)

...druhohory Jsou to většinou  výrazné kameny na polích, mají různé prolákliny, ďolíky, díry. Jsou hodně amorfní. Zřejmě, jak se válely na polích, na ornici, svou světlou barvou zářily, a proto se jim říkalo sluňáci......  (krásný sedmitunový sluňák  by nám měl sponzorsky přivézt p. Šilhánek, děti by po něm mohly lézt – byl by takový interaktivní).

7Zastavení - Kaolín

.... nemůže být v pevném stavu na povětrnostních podmínkách, neb by se rozpadl... Přemýšleli jsme udělat nějakou mozaiku z kousků porcelánových nádob a talířků. Mozaiku nám přislíbila udělat p. Mokrá z Řepan. Zbývá ještě doladit na co mozaiku nalepit. Mělo by tak vzniknout pítko pro ptáky.  U tohoto zastavení by pak mohly vzniknout ptačí budky a místo k posezení na pozorování ptáků. Vždyť kousek od nás je proslulá ptačí oblast. Betonový podklad pro pítko vytvořil VÚ Buškovice.

 8. Zastavení - Čedič

 Již jsme ve třetihorách. Prodávají se krásné čedičové stély viz Panská skála.... Získali jsme již 5 ks dvoumetrových čedičových stél. Potřebujeme ještě dalších 11, abychom vytvořili takový malý Stonehenge - Čedičovou levotočivou spirálu tak oblíbenou u keltů. Je to časová spirála, která vede do minulosti, cesta zpět nás opět přivede zpět do naší doby. Keltové tu byli a nechali tu mnoho artefaktů. Navíc menhiry na Lounsku jsou.....

9. zastavení – Vochlický jaspis

  Zde bychom z části vyleštěného kamene chtěli udělat jakousi monstranci v kombinaci s kovařinou. Oslovili jsme významného uměleckého kováře – Umělecké kovářství Brož, ale cena takového díla je zatím nad naše finanční možnosti. Vochlický jaspis má specifické složení, jedinečné v celém světě, a protože byl nalezen na Vochlici, nazvali jsme jej Vochlickým jaspisem. Zorganizujeme geologickou vycházku pod vedením geologa Jiřího Svejkovského a nějaké kamínky nasbíráme, následně je necháme otromlovat.  Vlastně díky tomuto unikátnímu jaspisu vznikla tato zajímavá stezka pracující s kameny v našem regionu. Toto zastavení by bylo i jakýmsi vyvrcholením celé stezky.

 Proč devět zastavení – devítka je symbol dokonalosti, vyvrcholení a dokončení – dle názoru kartářky a znalkyně ezoterických věd – Kristiny Folprechtové

 Proč stezka duchovní – patří to k našemu problematickému kraji sudet a měli bychom si tuto historii připomínat. Jen z historie se můžeme poučit pro lepší budoucnost. Navíc pozemky kolem cesty jsou církevní a tak i církev bude spolupracovat na této zajímavé stezce.

 Texty vysvětlujících tabulí k jednotlivým posezením: Bude se ještě na nich pracovat. Přáli bychom si, kdyby texty byly spíše básnické a vedly k poučení o smyslu lidského bytí. Za tímto účelem jsme oslovili barda Sudet Petra Linharta, jehož texty čerpají z naší krajiny. Má za sebou několik vydaných CD. Nejznámější je Autobus do Podbořan. Jeho koncert měl zahájit turistickou sezónu na kostele sv. Jiljí. Díky pandemii to však není možné a tak jeho koncert zorganizujeme v nějakém jiném možném termínu.

 

 O čem se již mluvilo:

Moc pěkné slovní rčení ke kamenům shromáždila Romana Havrdová. Z těchto rčení by se dalo čerpat při vymýšlení zajímavých nápadů při tvorbě zastavení:

- Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.

- Jména svých přátel navěky vyryj do kamene, jména nepřátel napiš do písku. (podle mě by to mohla být břidlice "břidlicová tabule, střecha,.. prostor), na kterou se dá vyškrabávat i klíčem... a opravdu by sem lidé mohli vyškrabávat jména. Kolem této tabule by byl písek...)

- Kdož jsi bez viny, hoď po mně kamenem.

- Srdce jako z kamene. (Můj návrh udělat takovou křivku jako z EKG a tu vytvořit z kamenů - jako mozaiku?)

- Symbol jing, jang - monáda (opět jako mozaika by bylo nejvhodnější ...nebo nějaký prostor, kde by si ji mohly děti sestavit podle vzoru, použít malé kousky břidlice, k tomu asi křemenec)

- Těžko z kamene olej vytlačit.

- Nenechal kámen na kameni. Nezůstal kámen na kameni. (zde by se opravdu mohla nechat hromada kamenů, které se nejčastěji používaly ke stavbě domů apod. a u této hromady dát nějaká historická data s názvy míst, kde opravdu nezůstal kámen na kameni

- Co by kamenem dohodil.

- Zůstal stát jako z kamene. (odkaz na Bibli - Sodoma a Gomora - 2 velké kameny v podobě lidské postavy - menhiry)

- Bludný kámen. (uprostřed nějakého bludiště, ale nevím, jak udělat bludiště)

- Kámen by se smiloval.

- Padla rosa na kámen.

- Obměkčí i kámen.

- Plakal, že by se nad ním kámen ustrnul.

- 12 kamenů v kruhu, na které by se dalo sednout (energie kamenného kruhu, která může léčit, byla jsem na takových místech, takže za mě super zážitek, ty kameny nebyly velké, akorát na sezení. Nebrala bych to jako, že se to už opakuje, jsou to něco jako lázně, prostor pro....?)

- kámen mudrců

- meč v kameni

- kamenné šachy

- kámen, nůžky, papír

Další návrhy velmi krásně zpracovala Jana Šindelářová z Podbořan

Tento kámen chceme použít do zastavení věnovanému křemenci. Sponzorksy nám jej přiveze p. Šilhánek z Kryr. Není to vůbec jednoduché. Váží 7 tun a pan Šilhánek má jediný v širokém okolí tak velký jeřáb, který může kámen nadzvednout.

Vězenkyně, které nám pomohly vysázet hruškovou alej.


copyright (c) 2008 Vitráže, Tiffany technika, lampy, obrazy, restaurování - SKLOart - Jitka a Richard Kantovi
webdesign: CZ-Online Webdesign  |  internetový obchod: LimeShop  |  webhosting: CZ-Hosting