Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
  • Česky
  • Deutsch
tel./fax: +420 415 212 182
mobil: +420 603 818 185
e-mail: skloart@skloart.cz

» Navigace stránky
» Obsah stránky

vitráže v kapli v Liběšovicích

Tato kaplička je zasvěcena Nejsvětější Trojici. Když nás p. Irena Vostřelová, žena, která začala tuto kapličku zachraňovat, oslovila, dali jsme této ženě několik variant řešení čtyř okenních vitráží. Velmi nás překvapilo a potěšilo, že se tato žena nebála podpořit modernější duch vitráží, a tak vznikla tato zajímavá série.Každé okno by mělo symbolizovat   jednoho  z Nejsvětější Trojice. 

Modrou barvu jsme vybrali pro ztvárnění Ježíše Krista. Modrá barva symbolizuje víru a věrnost, nebe a vesmír, kam se Kristus za svým Otcem vrátil. Bílá v trnové koruně zas nevinnost, světlo, čistotu duše, věčnost, ale též smutek a tesknotu - obětování se. Ve spodní části vitráže je pak citát z Bible: "Jen na krátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou. Všechno jsi podrobil pod jeho nohy". 

Žlutou barvu jsme vybrali pro Ducha Svatého. Symbolizuje světlo ve tmě, vědění, moudrost, osvícení... Ve spodní části lze nalézt další citát: "A stane se v posledních dnech, praví Bůh: "Sešlu svého Ducha na všechny lidi."

Fialová barva byla vybrána jako symbol samotného Boha. Evokuje tajemnost, vznešenost, mystiku a pokání, duchovní moc, nitro.Je to barva královská. Ve spodní části lze číst: "Nebesa vybravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

Jako motiv poslední vitráže jsme zvolili anděla posledního soudu, a s tím spojenou zelenou barvu. Je to barva symbolizující naději, mír a klid. ve spodní části lze najít citát:: "Což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?"


copyright (c) 2008 Vitráže, Tiffany technika, lampy, obrazy, restaurování - SKLOart - Jitka a Richard Kantovi
webdesign: CZ-Online Webdesign  |  internetový obchod: LimeShop  |  webhosting: CZ-Hosting